Responsive image
menu
Responsive image
Responsive image

ಸಂತಾ

ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ) ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್- ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಹಗುರವಲ್ಲ

ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತರಬಲ್ಲವು. ೧. ಕನ್ಯಾದಾನ ಕನ್ಯಾದಾನದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ, ಮಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡುವುದು. ಈ ದಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವರನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. amazonaws   ೨. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. newportdispatch   […]